Stenderup Ejerlav, Toftlund sogn, Nørre Rangstrup Herred, Haderslev amt    
Matrikel no. 1   Adresse: Ribevej 21  
           
Ejeroversigt Gårdens navn: Gravlundgaard Graulund    
      Overtager    
  Nr. Ejers navn Ejendommen Bemærkninger Kilde
  1 Claus Jørgensen 22.12.1738 sognefoged 2)HP)
  2 Peder Hansen & Bodel Clauses (ægtefælle) 10.08.1757 sognefoged 3)HP)
  3 Simon Ottsen og Ølgaard f. Clausdatter (gift 8.11.1866) 18.04.1773   3)HP)
  4 Hans Hansen & Ingeborg f. Hansdatter 13.11.1785   3)HP)
5 Hans Hansen (Lund) 10.11.1795 sælgers søn 3)HP)
  6 P. H. Lund  1846   HP)
  7 Hans Peder Lund 16.06.1855 gårdejer 4)7)HP)
  8 Gertrud Kjerstine Gaarde (f. Lund) 23.04.1897   7)HP)
  9 Kjesten J. (f. Lund) & Boy Nissen  1899   HP)
  10 Preussiske Regering  7.04.1909   HP)
  11 Danske Regering 5.07.1920   7)HP)
  12 Peter AndersenThyssen  25.09.1938   7)HP)
  13 Anders Lautrup Thyssen 1968   6)7)HP)
  14 Peter Hørlück Thyssen  1989   7)
           
           
Oplysninger om ejendommen:      
    Grundbuch I, Blatt 34      
           
    2) Gårdens navn er nævnt 1785 som Graulundgaard i Skyld & Panteprotokol Litra D, pag. 707 ff HP) Arealet i 1875 var 141 ha 24 ar. 6) Gaardens Navn er „Gravlund”; den er udstykket fra Toftlund ca. 1790-1800, ombygget 1913 og 1941 og er overtaget i forpagtning 1924 og som ejer 1937. Der var dengang opdyrket 246 Tdr. Land, hvoraf 32 Tdr. Ld. var hede og mose, mod nu 246 Tdr. Ld. opdyrket, drænet og merglet.
   
   
           
Kildehenvisninger:      
  1) Syns & Seperationsprotokollen for Stenderup Aggerland & Fælled 1777-1778    
  2) Skyld & Pantprotokollen for Hviding og Rangstrup Herreder, Litra C, pag. 113 & 114  
  3) Skyld & Pantprotokollen for Hviding og Rangstrup Herreder, Litra D, pag. 707 & 708  
  4) Skyld & Pantprotokollen for Hviding og Rangstrup Herreder, Litra H, pag. 309    
  6) Danske landmænd og deres indsats, side 647      
  7) Matrikelbogen, pag. 2      
  8) Ejendomsregister 1874      
  9) Tingbogen      
  HP) G. Helge Petersens "Toftlund Sogn"      
           
Affotograferinger:  Stückvermessungshandrisse No. 128 K19-H1.jpg    
    Originalt Matrikelkort ca 1874 Matrikelkort No 128_K19_Stenderup_02.jpg
    Matrikelbogen, pag. 2-6 Art 1_Stenderup_01-04.jpg    (4 stk)
           
© Webdesign: BS