Stenderup Ejerlav, Toftlund sogn, Nørre Rangstrup Herred, Haderslev amt  
Matrikel no. 11(a) (1887/88 matrikel no. 111) Adresse: Kærmosevej
           
Ejeroversigt Gårdens navn: Refslund/skolehuset Stenderup I    
      Overtager    
  Nr. Ejers navn Ejendommen Bemærkninger Kilde
  1 Lauritz Nielsen Refes 1702?   2)
  2 Skolehuset (re kort & Helge Petersen) 1746    
  3 Peder Refslund 17.12.1755   2)HP)
  4 Ellen Refslund f. Pedersdatter 12.05.1821 enke 2)HP)
  5 Paul Refslund (sælgers søn) & Bodil Marie 10.10.1826   3)HP)
  6 Hans Peder Refslund (sælgers søn) 19.12.1857   3)4)7)HP
  7 Hans Christian Warming 1887/1888   7)
  8 Anne Bothilde Warming 1915   7)
  9 Heinrich Friedrich Bock 1916   7)
  10 Leonard Warming 1958   7)
  11 Johannes Rosenberg 10.11.1988   9)
  12 Boet efter Johannes Rosenberg      
  13 Bjarne Benkjer 18.04.2017    
           
Oplysninger om ejendommen:      
    Grunbdbuch I, Blatt 4      
    Grundbuch II, Blatt 26 for matr. 111      
           
  ELG)CEC) Matr. 11(a) var oprindelig en integreret del af matr. 11 og er kun udskildt i denne præsentation for at kunne skelne mellem "Skolehuset" og den gårdejendom, som skolehuset lå på. Omkring 1887/88 frastykkes skolehuset og bliver til to ejendomme med matrikelnumrene 111 og 112. Første køber af tidligere matr.11(a), vestre del af "Skolehuset" nu matr. 111 er formentlig Hans Christian Warming. Samme år nedbrydes gårdejendommen (re matr. 11) og flyttes længere mod vest. (Se 11(b) vedr. den østlige del af "Skolehuset", nu matr. 112.
 
 
 
           
Kildehenvisninger:      
  1) Syns & Seperationsprotokollen for Stenderup Aggerland & Fælled 1777-1778  
  2) Skyld & Pantprotokollen for Hviding og Rangstrup Herreder, Litra D, pag. 559 & 560  
  7) Matrikelbogen, pag. 33      
  8) Ejendomsregister 1874      
  9) Tingbogen/OIS.dk      
  HP) G. Helge Petersens "Toftlund Sogn"      
  ELG) Erik Lydiksen Gregersen      
  CEC) Carl Erik Christensen      
           
           
           
Affotograferinger:  Stückvermessungshandrisse No. 128 K21-H3.jpg    
    Originalt Matrikelkort 1872 Matrikelkort No 128_K21_Stenderup.jpg
    Matrikelbogen, pag. 33-36 Artikel 11_Stenderup_01-02.jpg (2 stk)
           
© Webdesign: BS