Stenderup Ejerlav, Toftlund sogn, Nørre Rangstrup Herred, Haderslev amt  
Matrikel no. 13   Adresse: Ørderup Bygade 6
           
Ejeroversigt Gårdens navn:  Ørderup    
      Overtager    
  Nr. Ejers navn Ejendommen Bemærkninger Kilde
  1 Povl Petersen 1708   2)HP)
  2 Clemend Povelsen 16.02.1747   2)HP)
  3 Niels Clemendsen (sælgers søn) 12.06.1759   3)HP)
  4 Clemend Nielsen (sælgers søn) 16.11.1790   3)HP)2)
  5 Andreas Ries 29.10.1849 gårdmand 3)7)8)HP
  6 Heinrich Jurgensen 30.04.1896   7)HP
  7 Poul Ingvardt Rossen 5.01.1918   7)HP)
  8 Maren Rossen (f. Jensen) 16.08.1940 enke 6)7)HP)
  9 Paul Rossen 1955   7)
  10 Mona Lund Madsen og Preben Madsen 1998   9)
  11 Mona Madsen 2004   9)
  12 Linda Rasmussen og Tyge L. Kristiansen 2008   9)
           
           
Oplysninger om ejendommen:      
    Grunbdbuch I, Blatt 15      
           
    HP) Under Gården stod det tidligere Kåd eller Lejehus »Vesbjerg«, som i 1924 brændte og ikke siden er opført igen. 6) I 1918 var arealet 160 Tdr. Land, hvoraf 8 Tdr. Tdr. Land er Hede. 
  HP)6)
           
           
Kildehenvisninger:      
  1) Syns & Seperationsprotokollen for Stenderup Aggerland & Fælled 1777-1778  
  2) Skyld & Pantprotokollen for Hviding og Rangstrup Herreder, Litra C, pag. 665 & 717  
  3) Skyld & Pantprotokollen for Hviding og Rangstrup Herreder, Litra D, pag. 853 & 854  
  6) Danske landmænd og deres indsats, pg. 643      
  7) Matrikelbogen, pag. 41      
  8) Ejendomsregister 1874      
  9) Tingbogen/OIS.dk      
  HP) G. Helge Petersens "Toftlund Sogn"      
           
Affotograferinger:  Stückvermessungshandrisse No. 128 K10-H1.jpg    
    Originalt Matrikelkort 1872 Matrikelkort No 128_K10_Stenderup_01.jpg
    Matrikelbogen, pag. 41-43 Art 13_Stenderup_01-02.jpg    (2 stk)
           
© Webdesign: BS