Stenderup Ejerlav, Toftlund sogn, Nørre Rangstrup Herred, Haderslev amt  
Matrikel no. 26   Adresse: Stenderup Byvej 1
           
Ejeroversigt Gårdens navn:  Stenderup I    
      Overtager    
  Nr. Ejers navn Ejendommen Bemærkninger Kilde
  1 Peder Bundsen 9.09.1740   2)
  2 Karen Pedersdatter og Anders Christensen  17.10.1763 (Wraa?) 3)
  3 Christen Andersen Wraae (sælgers søn) 20.05.1794   3)
  4 Christen Nissen Ravn 24.06.1784   3)
  5 Jochum Vanned 17.10.1840   3)
  6 Christian Vanned 26.08.1848   3)4)
  7 Peder Jessen Skrydstrup 22.06.1850   4)
  8 Bertel Petersen Møller & Christine Dorothea f. Møller 14.08.1852 født Toft 4)
  9 Ane Margrethe Ludvigsen 22.05.1863   4)
  10 Bertil Petersen Møller 1874 ¼ gårdm. 4)7)8)
  11 Hans Peter Nicolai Boysen 10.05.1884   7)
  12 Johan Ludwig Hoff 19.03.1896   7)
  13 Christian Hansen 15.03.1899   7)
  14 Peter Friedrich Jørgensen & Ane Marie  29.08.1912 (f. Hansen) 7)
  15 Niels Jørgensen 22.04.1937   6)7)
  16 Ingeborg Asmussen 1982   9)
  17 Kjeld Asmussen 1987   9)
           
           
           
Oplysninger om ejendommen:      
    Grunbdbuch I, Blatt 26      
           
  6)     ELG) 6) Gaarden er fra før Udflytningen; den har været Slægtsgaard i 3 Generationer og er overtaget af Jørgensen 1931. Der var dengang opdyrket 50 Tdr. Land, hvoraf 4-5 Tdr. Land var Hede og Mose, hvilket er det samme som nu, dog er 1 Td. Land Hede bleven beplantet. ELG) Kildematerialet for denne ejendom har i dette studie ikke kunnet udredes fuldstændigt. Der er en konflikt mellem Skyld & Panteprotokollerne Litra E og Litra F, samt Litra G 936 og G 937. 
   
   
           
Kildehenvisninger:      
  1) Syns & Seperationsprotokollen for Stenderup Aggerland & Fælled 1777-1778  
  2) Skyld & Pantprotokollen for Hviding og Rangstrup Herreder, Litra C, pag. 119 & 209  
  3) Skyld & Pantprotokollen for Hviding og Rangstrup Herreder, Litra E, pag. 301 & 302  
    Skyld & Pantprotokollen for Hviding og Rangstrup Herreder, Litra F, pag. 621 & 622  
  4) Skyld & Pantprotokollen for Hviding og Rangstrup Herreder, Litra G, 935, 936, 937 & 938
  6) Danske landmænd og deres indsats, side 636      
  7) Matrikelbogen, pag. 74      
  8) Ejendomsregister 1874      
  9) Tingbogen      
  HP) G. Helge Petersens "Toftlund Sogn"      
  ELG Erik Lydiksen Gregersen      
           
Affotograferinger:  Stückvermessungshandrisse No. 128 K20-H3.jpg    
    Originalt Matrikelkort ca. 1874 Matrikelkort No 128_K20_Stenderup_01.jpg
    Matrikelbogen, pag. 74 Art 26_Stenderup_01.jpg    (1 stk)  
           
© Webdesign: BS